Afrekening verwarmingskosten
Afrekening 2018

V.Beeld
Voorbeeldstraat 1
Uitleg adresgegevens
Hier vindt u uw naam, adres + huisnummer, postcode en woonplaats. Deze gegevens hebben betrekking op het adres waar u de factuur over ontvangt.


4824 NC Breda

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief ontvangt u de afrekening verwarmingskosten over de hiernaast genoemde periode. Op de volgende pagina vindt u een nadere specificatie van de onderstaand(e) bedrag(en). Deze zijn enerzijds gebaseerd op de vastgestelde meetresultaten en anderzijds op de door uw beheerder aan ons opgegeven kosten.

Mocht u vragen of klachten hebben over de verwarmingsinstallatie of de betalings- c.q. terugbetalingswijze, dan verzoeken wij u zich te wenden tot uw beheerder. Voor aflees- en/of afrekenklachten kunt u zich wenden tot Techem. Dit kan schriftelijk onder vermelding van het dossiernummer naar klantenservice@techem.nl of u kunt onze klantenservice telefonisch bereiken via 076 - 572 58 88.

Met vriendelijke groet,
Techem Energy Services B.V.

Dossiernummer
Dossiernummer
Dit is uw persoonlijke dossiernummer binnen Techem. Wanneer u mailt, schrijft of belt dient u dit nummer te vermelden. Wij kunnen u dan snel verder helpen.
0999/00500 0001/0-01

Pagina

1/1
Object
Object
De objectgegevens zijn de gegevens van het gebouw, straat en plaats waarin u deelneemt.
VB FHKV oude wijze
BREDA
Beheerder
Beheerder
U vindt hier de adresgegevens van uw woningcorporatie, beheerder of VvE.
Woningstichting Techem Voorbeeld
Postbus 1000
1234 DD Demoland
Afrekenperiode
Afrekenperiode
Dit is de periode waarop deze factuur betrekking heeft. Bent u verhuisd, dan staat bij uw gebruiksperiode enkel de periode dat u op dit adres woonachtig bent geweest.
01.01.2018 - 31.12.2018
Uw afrekening
Uw afrekening
De verschillende kostenposten met bijbehorende verdeelsleutel welke u in rekening worden gebracht. Op de achterzijde zijn deze gedetailleerd uitgelegd.
Uw kosten
Uw kosteng
Hier vindt u de bedragen van de kosten en het totaalbedrag van uw afrekening die in rekening gebracht worden.
Verwarming
Vaste kosten 100,000 m2 vloeroppervlak 253,16 €
Verbruikskosten 2.532,000 verbruikseenheden 255,67 €
SUBTOTAAL Verwarming
Uw kosteng
Hier vindt u de bedragen van de kosten en het totaalbedrag van uw afrekening die in rekening gebracht worden.
508,83 €
Overige kosten
Techem servicekosten 1,000 woning 19,50 €
Administratiekosten 1,000 woning 25,00 €
SUBTOTAAL Overige kosten 44,50 €
BEDRAG 553,33 €
VOORSCHOT
Voorschot
Het totaal aan u in rekening gebrachte voorschotten van de betreffende afrekenperiode.
-600,00 €
TE ONTVANGEN
Te ontvangen / te betalen
Het door u betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw afrekening. Afhankelijk van het gemeten verbruik ontvangt u teveel betaald voorschot retour, of dient u juist nog een bedrag bij te betalen.
46.67 €
Techem Energy Services B.V. E-mail: klantenservice@techem.nl Takkebijsters 17 A1 4817 BL Breda Postbus 2152 4800 CD Breda KvK nr. 20086440
1 2 3