Beheerder Woningstichting Techem
Voorbeeld
Postbus 1000
1234 DD Demoland
Afnemer V. Beeld Afrekenperiode 01.01.2018 - 31.12.2018 Afrekening verwarmingskosten
Afrekening 2018
Object VB FHKV oude wijze
BREDA
Dossiernummer 0999/00500 0001/0-01 Pagina 2/2
■ Toelichting afleesgegevens
Warmtemeters
Uw meterstand(en)
De meterstanden die zijn geregistreerd zijn de basis van uw afrekening. De standen welke hier zijn weergegeven kunt u terugvinden op de meter(s)*.
* Alleen bij meetsystemen waarbij de eindstand van het afrekenseizoen wordt geborgd.
Meternummer
Meternummer
Hier treft u het identificatienummer van de meter(s) in uw woning. Bij de radiatormeters treft u de laatste 4 cijfers van dit identificatienummer in de display. De display rouleert. Bij de overige meters treft u dit op de meter zelf.
Ruimte
Ruimte
Dit is een verkorte omschrijving in welke ruimte de meter zich binnen uw woning bevindt.
ALG - Algemene ruimte
B - Badkamer
BER - Berging
G - Garage
HA - Hal
KA - Kamer
KAN - Kantoor
KEU - Keuken
WKA - Woonkamer
Factor
Reductie
Reducties worden alleen toegepast wanneer uw beheerder hiertoe besloten heeft en uw woning hiervoor in aanmerking komt.

Reductie
Tijdfactor Datum
Datum
De datum is de laatste dag van de afrekenperiode of opnamedatum bij een verhuizing.
Gemeten
Gemeten eindstand
De gemeten eindstand is de stand zoals die gemeten is op de laatste dag van de afrekenperiode Bent u in deze periode verhuisd dan is de gemeten eindstand de stand per opnamedatum.
eindstand
Gemeten
Gemeten beginstand
Dit is de stand aan het begin van de afrekenperiode. Heeft u radiatormeters dan staat hier niets. Deze beginnen namelijk elk jaar opnieuw (0000) met tellen. Heeft u doortellende meters zoals een warmtemeter of een watermeter dan staat hier al een beginstand. Bent u in deze periode in deze woning komen wonen, dan vindt u hier de stand per opnamedatum.
beginstand
Verbruik
Verbruik
Het verbruik is wat u in rekening is gesteld. De gemeten eindstand minus de evt. gemeten beginstand leidt tot uw verbruik.
eenheden
123456789 B 1,000 31.12.2018 2.500,000 2.500,000
234567891 WKA 1,000 31.12.2018 2,000 2,000
345678912 KA 1,000 31.12.2018 30,000 30,000
Uw verbruik 2.532,000
* Ruimte: de omschrijving van de ruimte zoals deze bij Techemte boek staat.
Toelichting
In deze toelichting op de afrekening vindt u de uitleg over de afleesgegevens.

* Factor: alleen van toepassing als uw meter afw ijkend geprogrammeerd is en het verbruik m.b.v. een 'omrekenfactor' gecorrigeerd moet w orden.
* Reductie: alleen van toepassing als de beheerder hiertoe besloten heeft en uw w oning hiervoor in aanmerking komt.
* Tijdfactor: alleen van toepassing als er een verhuizing heeft plaatsgevonden w aarbij verbruiksgegevens ontbreken. Het verbruik w ordt vastgesteld door middel van de graaddagenmethode. De graaddagenmethode gaat uit van verbruiksverschillen in w arme en koude dagen. In de w intermaanden is het aantal graaddagen hoger. De gemeten buitentemperatuur is hiervoor vastgelegd in de graaddagen tabel. De w aarden zijn vastgelegd met een schaalverdeling t/m 1000 graaddagen per jaar.
* Datum: afleesdatumvan de eind- of tussenopname.

Onder 'afgelezen waarde nieuw' ziet u de standen van de meters op de vermelde datum. Als er in de genoemde afrekenperiode een verhuizing heeft plaatsgevonden, dan ziet u onder 'afgelezen waarde oud' uw beginstand.

Als uw w oning voorzien is van een zogenaamd doortellend meetsysteem, ziet u (als geen verhuizing heeft plaatsgevonden) onder 'afgelezen waarde oud' uw beginstand van de afrekenperiode.

Als uw w oning voorzien is van jaarlijks op 0 springende meters en er heeft geen verhuizing plaatsgevonden, ziet u geen waarde onder 'afgelezen waarde oud'.

Onder 'verbruik' ziet u w elk verbruik (per meter) aan u in rekening gebracht is.
Techem Energy Services B.V. E-mail: klantenservice@techem.nl Takkebijsters 17 A1 4817 BL Breda Postbus 2152 4800 CD Breda KvK nr. 20086440
1 2 3