Afnemer V. Beeld
Voorbeeldstraat 1
4824 NC Breda Beheerder Woningstichting Techem
Voorbeeld
Postbus 1000
1234 DD Demoland
Afrekenperiode 01.01.2018 - 31.12.2018

Afrekening 2018

Dossiernummer 0999/00510 0001/0-01 Uw kenmerk: 123456-001 Object Voorbeeldstraat
4817 BL BREDA
■ Uw totale kosten
Verbruiksperiode Uw eenheden x Prijs per eenheid = Uw kosten
Verwarming
Verwarming
Verbruik:
Uw individuele verbruik vermeldt onder “Uw eenheden” is weergeven in Gigajoules (GJ). Voor de afrekenperiode is een tarief* vastgesteld (prijs per eenheid ofwel prijs per GJ) door uw woningcorporatie, beheerder of VvE. Het gemeten verbruik van uw woning vermenigvuldigd met dit tarief resulteert in uw kosten voor verwarming. In dit voorbeeld: 31,105 GJ x € 20,00* = € 622,10. Bent u verhuisd of komt u hier wonen? Er wordt uiteraard alleen rekening gehouden met de periode dat u gebruik maakt van de woning middels een tussentijdse registratie van de meterstanden
Verbruik 01.01.2018 - 31.12.2018 31,105 x 20,000000 = 622,10
622,10
Warm water
Warm water
Verbruik:
Indien de warmwaterbereiding van uw woning ook via een gemeenschappelijke installatie plaatsvindt en uw woning is voorzien van een warmwatermeter, geldt de volgende uitleg. In dit voorbeeld is er 3,636 GJ aan warmte ter opwarming van het water verbruikt. Deze warmte wordt u apart in rekening gesteld en vermenigvuldigd met het tarief van € 20,00* per GJ wat resulteert in € 72,73. Bij “Uw omrekening naar GJ” ziet u de totstandkoming van het toegekende verbruik in GJ (3,636). De levering van het water welke u aan warmwater heeft verbruikt wordt u in rekening gesteld onder de noemer koudwater. (zie uitleg punt 8 koudwater)
Verbruik 01.01.2018 - 31.12.2018 3,636 GJ x 20,000000 = 72,73
72,73
Vaste kosten
Vaste kosten
Dit is een vast tarief per afnemer en wordt vastgesteld door uw woningcorporatie, beheerder of VvE. De kosten van elektra, onderhoud en afschrijving van de gemeenschappelijke cv installatie vormen veelal de basis voor dit tarief. In dit voorbeeld bedraagt dit tarief € 200,00 x 1 afnemers = € 200,00. Bent u verhuisd of komt u hier wonen, dan wordt dit uiteraard alleen verrekend over de periode dat u hier woonachtig bent.
Vaste kosten 01.01.2018 - 31.12.2018 1,000 afnemers x 200,000000 = 200,00
200,00
Koud water
Koud water
In uw woning wordt het door u gebruikte koudwater gemeten en verrekend. In dit voorbeeld is er in uw woning in totaal 70 m3 water gebruikt. Hiervan is 50 m3 puur koudwater uw koudwatermeter gepasseerd en is er 20 m3 koudwater gebruikt voor het opwarmen van warmwater. (zie uitleg punt 6 warmwater) Dit wordt vermenigvuldigd met het door de woningcorporatie, beheerder of VvE opgegeven tarief van € 1,45 per m3 water = € 101,50.
Verbruik 01.01.2018 - 31.12.2018 70,000 m3 x 1,450000 = 101,50
101,50
Totale kosten
Totaal = Prijs per eenheid x uw eenheden = Uw kosten
Overige kosten
Overige kosten
Voor het vervaardigen van uw afrekening maakt uw woningcorporatie, beheerder of VvE gebruik van de servicediensten van Techem. De hiermee gepaard gaande Techem Servicekosten worden evenredig verdeeld over het aantal deelnemers. In dit voorbeeld wordt € 58,5,- gedeeld door 3 afnemers. Bent u verhuisd of komt u hier wonen? Dan wordt dit verrekend met de periode dat u hier woonachtig bent.
58,50
Techem servicekosten 58,50 3,000 afnemers = 19,500000 x 1,000 = 19,50
19,50
■ Uw omrekening naar GJ
Uw omrekening naar GJ
Warmte dient in de energie eenheid GJ te worden afgerekend. Dit is een wettelijke verplichting. De bij u geïnstalleerde meters hebben een afwijkende eenheidsaanduiding die daardoor omgerekend dient te worden naar GJ. De totaal geleverde warmte aan het gebouw wordt eerst gedeeld door het totaal aantal gemeten eenheden in alle woningen. Zo wordt het aantal GJ per gemeten eenheid van de meters in uw woning herleid en kan uw afrekening worden opgesteld.
Totaal energie :
GJ
Totaal = GJ per eenheid x uw eenheden = Uw verbruik
GJ
Verwarming
Verwarming
Verbruik:
De totaal geleverde warmte in GJ voor het gehele object wordt gedeeld door het totaal aantal gemeten eenheden op de radiatoren van het gehele object. Dit resulteert in een aantal GJ per eenheid welke vermenigvuldigd wordt met de eenheden gemeten op de radiatoren in uw woning. In dit voorbeeld is dit 83,000 GJ : 12.947 eenheden = 0,006411 GJ per eenheid x 4.852 uw eenheden = 31,105 GJ.
83,000
Verbruik 83,000 12.947,000 eenheden = 0,006411 x 4.852,000 = 31,105
Warm water
Warm water
Verbruik:
Het totaal aan geleverde energie voor warmwater in GJ voor het gehele object wordt gedeeld door het totaal aantal gemeten m3 water met de warmwatermeters van het gehele object. Dit resulteert in een aantal GJ per eenheid welke vermenigvuldigd wordt met het m3 water gemeten middels de warmwatermeter in uw woning. In dit voorbeeld is dit 20 GJ : 110 m3 = 0,181818 GJ per eenheid x 20 uw eenheden = 3,636 GJ als zijnde uw verbruik.
20,000
Verbruik 20,000 110,000 m3 = 0,181818 x 20,000 = 3,636
■ Uw meterstand(en)
Uw meterstand(en)
De meterstanden die zijn geregistreerd zijn de basis van uw afrekening. De standen welke hier zijn weergegeven kunt u terugvinden op de meter(s)*. * Alleen bij meetsystemen waarbij de eindstand van het afrekenseizoen wordt geborgd.
Meternummer
Meternummer
Hier treft u het identificatienummer van de meter(s) in uw woning. Bij de radiatormeters treft u de laatste 4 cijfers van dit identificatienummer in de display. De display rouleert. Bij de overige meters treft u dit op de meter zelf.
Ruimte
Ruimte
ALG - Algemene ruimte
B - Badkamer
BER - Berging
G - Garage
HA - Hal
KA - Kamer
KAN - Kantoor
KEU - Keuken
WKA - Woonkamer
Reductie
Reductie
Reducties worden alleen toegepast wanneer uw beheerder hiertoe besloten heeft en uw woning hiervoor in aanmerking komt.
Datum
Datum
De datum is de laatste dag van de afrekenperiode of opnamedatum bij een verhuizing.
Gemeten beg instand
Dit is de stand aan het begin van de afrekenperiode. Heeft u radiatormeters dan staat hier niets. Deze beginnen namelijk elk jaar opnieuw (0000) met tellen. Heeft u doortellende meters zoals een warmtemeter of een watermeter dan staat hier al een beginstand. Bent u in deze periode in deze woning komen wonen, dan vindt u hier de stand per opnamedatum.
Gemeten
beg instand
Gemeten eindstand
De gemeten eindstand is de stand zoals die gemeten is op de laatste dag van de afrekenperiode Bent u in deze periode verhuisd dan is de gemeten eindstand de stand per opnamedatum.
Gemeten
eindstand
Verbruik
Het verbruik is wat u in rekening is gesteld. De gemeten eindstand minus de evt. gemeten beginstand leidt tot uw verbruik.
Verbruik
Warmtemeters
123456789 B 31.12.2018 250,000 250,000
234567891 WKA 31.12.2018 3.134,000 3.134,000
345678912 KA 31.12.2018 1.468,000 1.468,000
Uw verbruik 01.01.2018 - 31.12.2018 4.852,000
Warm watermeter
456789123 ALG 31.12.2018 65,000 85,000 20,000
Uw verbruik 01.01.2018 - 31.12.2018 20,000
Koud watermeter
567891234 ALG 31.12.2018 160,000 210,000 50,000
Uw verbruik 01.01.2018 - 31.12.2018 50,000
Techem Energy Services B.V. E-mail: klantenservice@techem.nl Takkebijsters 17 A1 4817 BL Breda Postbus 2152 4800 CD Breda KvK nr. 20086440 Pagina 2/2
1 2