Afrekening 2018

V.Beeld
Voorbeeldstraat 1
Uitleg adresgegevens
Hier treft u uw naam, adres + huisnummer, postcode en woonplaats. Deze gegevens hebben betrekking op het adres waar u de factuur over ontvangt.


4824 NC Breda

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief ontvangt u de afrekening warmtekosten over de hiernaast genoemde periode. Op de achterzijde vindt u een nadere specificatie van de onderstaand(e) bedrag(en).
Deze zijn enerzijds gebaseerd op de meetresultaten van uw perceel en anderzijds op de door uw beheerder vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn getoetst aan de maximum tarieven van het ACM (www.acm.nl).

Bij vragen of klachten over de verwarmingsinstallatie en/of de betalings- c.q. terugbetalingswijze, verzoeken wij u zich te wenden tot uw beheerder. Voor vragen m.b.t. de meterstanden en/of de afrekening kunt u zich wenden tot Techem. Dit kan schriftelijk onder vermelding van het dossiernummer naar klantenservice@techem.nl of u kunt onze klantenservice telefonisch bereiken via 076 - 572 58 88.
U kunt ook meer informatie over de afrekening terug vinden op onze website www.techem.nl/bewoner-huurder.

Met vriendelijke groet,
Techem Energy Services B.V.

Dossiernummer
Dossiernummer
Dit is uw persoonlijke dossiernummer binnen Techem. Wanneer u mailt, schrijft of belt dient u dit nummer te vermelden. Wij kunnen u dan snel verder helpen.
0999/00510 0001/0-01
Uw kenmerk:
Uw kenmerk:
Het kenmerk van de beheerder voor zijn object.
123456-001
Object
Object
De objectgegevens zijn de gegevens van het gebouw, straat en plaats waarin u deelneemt.
Voorbeeldstraat
4817 BL BREDA
Afrekenperiode
Afrekenperiode
Dit is de periode waarop deze factuur betrekking heeft. Bent u verhuisd, dan staat bij uw gebruiksperiode enkel de periode dat u op dit adres woonachtig bent geweest.
01.01.2018 - 31.12.2018
Beheerder
Beheerder
U vindt hier de adresgegevens van uw woningcorporatie, beheerder of VvE.
Woningstichting Techem
Voorbeeld
Postbus 1000
1234 DD Demoland
Kosten
De verschillende kostenposten welke u in rekening worden gebracht. Op de achterzijde worden deze gedetailleerd uitgelegd.
Brutobedrag
Brutobedrag
Hier vindt u de totaalbedragen van de kosten die in rekening gebracht worden.
Voorschot
Voorschot
Het totaal aan u in rekening gebrachte voorschotten van de betreffende afrekenperiode
Verwarming 611,86 = 611,86
Warm water 93,94 = 93,94
Vaste kosten 200,00 = 200,00
Overige kosten 19,50 = 19,50
Koud water 101,50 = 101,50
1.026,80 1.050,00 = -23,20
Te ontvangen
Te ontvangen / te betalen
Het door u betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw afrekening. Afhankelijk van het gemeten verbruik ontvangt u teveel betaald voorschot retour, of dient u juist nog een bedrag bij te betalen.
€ 23,20
Techem Energy Services B.V. E-mail: klantenservice@techem.nl Takkebijsters 17 A1 4817 BL Breda Postbus 2152 4800 CD Breda KvK nr. 20086440 Pagina 1/3
1 2 3